Privacy

Laatste wijziging: 15-10-22

Ingrid Bilardie werkt via haar bedrijf ‘Zorg onder woorden’.

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt
‘Zorg onder woorden’ kan uw persoonsgegevens verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van ‘Zorg onder woorden’en/of omdat u deze bij het invullen van een formulier op de website aan ‘Zorg onder woorden’verstrekt. 

Van belangstellende verwerken we alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om aan uw verzoek te voldoen. Voor onze cliënten verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om zorg te kunnen verlenen. Voor onze medewerkers verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kunnen faciliteren van werkgeverschap.

Waarom ‘Zorg onder woorden’ gegevens nodig heeft
‘Zorg onder woorden’ kan uw persoonsgegevens gebruiken bij het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbrief, het faciliteren van werkgeverschap of het verlenen van zorg.

Zorg onder woorden’ verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang ‘Zorg onder woorden’ gegevens bewaart
‘Zorg onder woorden’ bewaart persoonsgegevens van belangstellenden niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de gegevens van de andere groepen geldt de wettelijke bewaartermijn. 

Delen met derden
‘Zorg onder woorden’ verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of op uw uitdrukkelijke en schriftelijke verzoek. 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen per e-mail (info@bilardie.nl). ‘Zorg onder woorden’ zal zo snel mogelijk en in elk geval binnen vier weken op uw verzoek reageren.

‘Zorg onder woorden’ is als volgt te bereiken:
Bedrijfsnaam: ‘Zorg onder woorden’
Postadres: Breeland 32, 2191XB, De Zilk.
Vestigingsadres: Breeland 32, 2191XB, De Zilk.
KvK: 70920044
BTW: NL002094111B77
AGB Code: 41527741
Telefoon: 06-81776101
E-mailadres: info@bilardie.nl​