Klachtenregeling

Laatste wijziging: 15-10-22

Klagen mag!

Wij vinden het heel vervelend als er iets niet goed ging. Vertel ons wat misging, zodat we het samen kunnen oplossen. Een klacht is voor ons ook een leermoment. We willen ons graag verbeteren.

Heeft u een klacht over een begeleidingsmoment?

U kunt uw klacht eerst mondeling bespreken met degene op wie de klacht betrekking heeft. Als u dit liever niet doet of als dit niet mogelijk is, vragen wij u de klacht te mailen naar nico@bilardie.nl. Zo liggen de klacht en de dag waarop de klacht is gedaan vast. We reageren zo snel mogelijk en in elk geval 5 werkdagen na ontvangst. We nemen contact met u op zodat we een afspraak kunnen maken om de klacht te bespreken. 

Heeft u een klacht of opmerking over de facturen?

Klachten over de facturering kunt u bespreken met Ingrid Bilardie.

Is de klacht nog niet opgelost?

Een klacht hoort binnen zes weken opgelost te worden. In sommige gevallen is een verlenging van vier weken mogelijk, bijvoorbeeld als iemand net op vakantie of ziek is. 

Als je na die periode nog niet tevreden bent over de oplossing, zijn er nog verschillende vervolgstappen. Zorg onder Woorden is aangesloten bij de externe geschillencommissie van ‘erisietsmisgegaan.nl’. Zij oordelen open en eerlijk over de klacht en de manier waarop die is behandeld. Als uiterste mogelijkheid kunt u een advocaat in de arm nemen en de klacht voorleggen aan de rechter.